תאום מס בעצמכם

טופס 101

פניה למס הכנסה

יש למלא את טופס 116 ולצרף לטופס את האישורים והמסמכים הרלוונטיים ולהגיש את כל התיק לפקיד השומה.

אפשר לשלוח את הבקשה לפקיד השומה (טופס 116) בדואר, להגיש אותה פיזית בעמדת המודיעין או במחלקת תיאומי מס או לגשת לפקיד השומה בשעות קבלת הקהל.


פניה למייצג (רו"ח או יועץ מס)

רו"ח או יועץ מס יכולים להכין תאום מס במס הכנסה דרך טופס 117.

אתם חייבים להגיש למייצג ביחד עם טופס 117 גם את כל האישורים והמסמכים הרלוונטיים.


פניה באינטרנט

אתם יכולים להיכנס לאתר מס הכנסה
https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

ולאחר קבלת קוד
https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx

למלא את הטופס. לאחר מילוי השאלון תקבל את האישורים לתיאום המס כקובצי PDF שאותם תוכל להעביר למעסיקים.


הגדרות:

  1. ערכת כבר תיאום מס השנה, באינטרנט, ע"י מייצג או אצל פקיד השומה.
  2. ההכנסה השנתית שלך היא מעל ל-444,480 ש"ח.
  3. אתה מבקש נקודות שאינן מופיעות במערכת.
להוריד טופס 101